Digitální fotoautomaty logo PRO-MATIC ČR, s r. o.

navigace:

Nové fotokabiny

 • Kladno, Nákupní centrum OAZA
 • Ostrava, Obchodní centrum LASO
 • Praha 4 Krč, Novodvorská Plzza
 • Svitavy, městský úřad
 • Olomouc, hlavní nádraží

fotokabina Karkulka s plechovou střechoufotokabina Karkulka v šedé barvě s plastovou střechou fotokabina Karkulka s plastovou střechou fotokabina Klárka s plastovou střechou

Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky společnosti PRO-MATIC ČR, s.r.o.
se sídlem Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4, IČ: 25099299, DIČ: CZ25099299, platné od 1.1. 2017

 1. Použitím fotokabiny společnosti kupující přijímá bez výhrad Obchodní podmínky společnosti pro zhotovení fotografií.
 2. Poskytovatel umožní kupujícímu zhotovení fotografií v digitální samoobslužné digitální fotokabině za finanční úhradu.
 3. Cena za zhotovení fotografií je uvedena na vnější části fotokabiny i uvnitř v Pokynech pro zhotovení fotografií ( dále jen v pokynech ) a použitím fotokabiny s ní kupující souhlasí.
 4. Písemný návod na průběh fotografování je uveden v Pokynech, které jsou vylepené ve vnitřní části fotokabiny. Návod má dvě části a to :
  1. písemný návod na postup fotografování
  2. piktogramy znázorňující postup fotografování
  Návod na fotografování je uveden i na monitoru ve vnitřní části fotokabiny. Kupující je při fotografování bezpodmínečně povinen postupovat podle pokynů nalepených ve vnitřní části fotokabiny a písemných a hlasových Pokynů uvedených na monitoru a z reproduktoru. V případě nedodržení Pokynů neručí provozovatel za výsledek fotografování.
 5. Na monitoru fotokabiny je možné zvolit Pokyny v obsluze i v cizích jazycích. V tomto případě se na monitoru objeví Pokyny k obsluze v tomto jazyce a současně jsou v něm slyšet i z reproduktoru. Kupující zahájením procesu fotografování vyjadřuje souhlas s podmínkami a cenou fotografií.
 6. Kupující si zhotovené fotografie vyjme z okénka pro vydávání fotografií na vnější části fotokabiny. Toto okénko je řádně označené a pro snazší vyhledání barevně osvětlené.
 7. Fotokabina peníze nerozměňuje a ani nevrací zpět. Proto je kupující povinen mít předem připravený potřebný finanční obnos. Před ukončením fotografování uvidí kupující mezi jednotlivými písemnými hlášeními na monitoru upozornění, jaká doba zbývá do konce procesu fotografování. Před koncem procesu uslyší i hlasové upozornění, a to v jazyku, jaký si zvolil.
 8. Nebezpečí poškození zhotovených fotografií přechází na kupujícího okamžikem jejich vyjmutí z k tomu určeného okénka. Vlastnické právo přechází na kupujícího okamžikem převzetí fotografií.
 9. Reklamace fotografií se řídí Reklamačním řádem vydaným společností PRO-MATIC ČR, který je k dispozici v sídle společnosti a na internetových stránkách www.digitalni-fotograf.cz (tj. zde)
 10. Obě smluvní strany, poskytovatel i kupující, souhlasí s podmínkami pro fotografování, které jsou uvedeny v Pokynech a jsou vylepeny uvnitř fotokabiny.
 11. Pokud kupující souhlasí s podmínkami fotografování uvedenými v Pokynech, zahájí proces fotografování vložením potřebných finančních prostředků do otvoru určeného pro jejich vkládání.

V Praze dne 1.1. 2017

Ivan Borko v.r.
jednatel společnosti

Reklamační řád

Reklamační řád společnosti PRO-MATIC ČR, s.r.o.
se sídlem Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4, IČ: 25099299, DIČ: CZ25099299

 1. Tento Reklamační řád je vydaný v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb, občanský zákoník.
 2. Tento Reklamační řád upravuje postup při uplatňování reklamace na fotografie zhotovené fotokabinami společnosti PRO-MATIC ČR s.r.o.
 3. Reklamace ze zodpovědnosti na kvalitu fotografií může kupující uplatnit :
  1. Emailem na adresu : info@pro-matic.cz
  2. SMS na číslo +420 603 75 75 37
  3. Telefonicky na číslo +420 603 75 75 37 v pracovní době od Po-Pá od 8h-17h
 4. Kupující zašle poškozené fotografie na uvedené sídlo společnosti. Spolu s fotografiemi zašle informaci, kam má společnost poslat zaplacené finanční prostředky za zhotovení fotografií. V informaci uvede celé jméno a příjmení, číslo bankovního účtu a kód banky, u které je účet veden. Pokud kupující nechce uvést bankovní spojení nebo nemá bankovní účet, uvede celé jméno a příjmení a adresu s PSČ, na které má být finanční náhrada zaslána poštovní poukázkou.
 5. Pokud automat nevydá fotografie, obsluha vykoná storno pokladně a na základě zjištění údajů z fotoautomatu bude kupujícímu vyplacena náhrada za nezhotovené fotografie v jejich ceně. Kupující prostřednictvím SMS nebo emailu sdělí společnosti celé jméno a příjmení, číslo bankovního účtu a kód banky, která bankovní účet spravuje, místo kde se závada stala, vhozenou částku a popis závady. Společnost pak pošle po ověření závady náhradu zpět. Pokud kupující nechce uvést bankovní spojení nebo nemá bankovní účet, uvede celé jméno a příjmení a adresu s PSČ, na které má být finanční náhrada zaslána poštovní poukázkou.
 6. Kupující na požádání obdrží od společnosti příjmový pokladní doklad s uvedením výše ceny za koupi fotografií. Pro určení její ceny předloží společnosti fotografii nebo xerokopii nebo jí zašle naskenovanou fotografii.

Účelem Reklamačního řádu je zajistit uspokojení oprávněných požadavků zákazníků na poskytování kvalitních služeb. Proto je nutné uplatňovat všechny požadavky reklamace v den vzniku reklamace a to bez zbytečného odkladu v souladu s tímto reklamačním řádem za účelem brzké reklamace, vyřízené v souladu se zjištěnými objektivnímu skutečnostmi na základě vzájemné součinnosti. Na reklamace, které se staly před čtyřmi dny a starší nebude brán z technických důvodů zřetel.

V Praze dne 1.1. 2017

Ivan Borko v.r.
jednatel společnosti

Stanoviště fotoautomatů

Připravujeme:

O fotoautomatech

Digitální fotoautomaty PRO-MATIC ČR jsou samoobslužné fotokabiny nové generace, postavené na současných technologiích digitální fotografie a počítačového zpracování obrazu. Jsou pečlivě navrženy podle dlouholetých zkušeností společnosti PRO-MATIC ČR s provozem starších generací fotoautomatů, zejména s ohledem na kvalitu fotografií, spolehlivost a bezpečnost provozu, snadnou použitelnost a atraktivní design odolný proti vandalismu.

příklad instalace fotoautomatu: Praha, vestibul Hlavního nádraží Příklad instalace fotoautomatu: Praha, letiště Ruzyně Příklad instalace fotoautomatu: Praha, ČD centrum

Možnosti platby

automat peníze nerozměňuje ani nevrací

Formáty fotografií

průkazové foto

 • 3,5 × 4,5 cm, 4 ks
 • 7,3 × 9,7 cm, 1 ks

průkazové foto barevné průkazové foto černobílé

 • 3,5 × 4,5 cm, 4 ks
 • 5 × 5 cm, 2 ks
  americký formát

průkazové foto barevné, český a americký formát průkazové foto černobílé, český a americký formát

veselé foto

 • 3,5 × 4,5 cm, 4 ks
 • 7,3 × 9,7 cm, 1 ks
 • řada dalších motivů

5 × veselé foto

portrét

 • 10 × 15 cm, 1 ks

portrét

veselý portrét

 • 10 × 15 cm, 1 ks
 • řada dalších motivů

veselý portrét - bambus veselý portrét - srdce

16 minifoto

 • 2,2 × 2,8 cm, 16 ks

16 × minifoto

kalendář

 • 10 × 15 cm, 1 ks
 • řada dalších motivů
 • upomínkové a dárkové kalendáře na letošní či příští rok

kalendář - růže kalendář - Hradčany kalendář - koně

Technické údaje

Fotokabiny jsou určeny k instalaci v interiérech veřejných prostor, např. v halách úřadů, městských pasážích, vestibulech stanic MHD, na nádražích, letištích, apod.

rozměry

hmotnost

napájení

O provozovateli

Společnost PRO-MATIC ČR, s r. o. se zabývá vývojem a provozováním fotoautomatů a dětských houpacích hraček od roku 1997. Disponuje stabilním a spolehlivým servisním zázemím a dlouholetými zkušenostmi s provozem fotoautomatů nejen v ČR, ale i na Slovensku a v Rakousku. V současné době provozuje v ČR desítky fotoautomatů ve stanicích pražského metra a na nádražích ČD. Jejím cílem je plošné poskytování rychlých a kdykoli dostupných, přesto však kvalitních a vysoce variabilních služeb samoobslužné fotografie na nejvyšší úrovni digitálních technologií 21. století. Důsledkem i motivem tohoto přístupu je spokojenost zákazníků i vlastníků provozních ploch.

Kontakt

PRO-MATIC ČR, s r. o.

telefon: 603 75 75 37; e-mailinfo; adresa: Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4; : 25099299; DIČ: CZ25099299

© 2011 PRO-MATIC ČR

webdesign Atelier GINGO